Automatyka i robotyka

Automatyka i robotyka - studia stacjonarne I-go stopnia (EA-DI)

RokSemestrPrzedmiotProwadzącyKartaMateriały
11Technologie informacyjne dr inż. Mariusz Gamracki PL, AN EA-DI_1
12Matematyka dyskretna i metody numeryczne dr hab. inż. Roman Dmytryszyn PL, AN EA-DI_2
Powrót do góry strony

Elektronika i telekomunikacja

Elektronika i telekomunikacja - studia stacjonarne I-go stopnia (ET-DI)

RokSemestrPrzedmiotProwadzącyKartaMateriały
11Technologie informacyjnedr inż. Mariusz Gamracki PL, AN ET-DI_1
12Obwody i sygnały 1 dr inż. Mariusz Trojnar PL, AN ET-DI_2
23Obwody i sygnały 2 dr inż. Mariusz Trojnar PL, AN ET-DI_3
23Technika obliczeniowa i symulacyjna dr hab. inż. Lesław Gołębiowski PL, AN ET-DI_3

Elektronika i telekomunikacja - studia niestacjonarne I-go stopnia (ET-ZI)

RokSemestrPrzedmiotProwadzącyKartaMateriały
11Technologie informacyjnedr inż. Mariusz Gamracki PL, AN ET-ZI_1
12Obwody i sygnały 1 dr inż. Mariusz Trojnar PL, AN ET-ZI_2
23Obwody i sygnały 2 dr inż. Mariusz Trojnar PL, AN ET-ZI_3
24Technika obliczeniowa i symulacyjna dr hab. inż. Lesław Gołębiowski PL, AN ET-ZI_4
Powrót do góry strony

Elektrotechnika

Elektrotechnika - studia stacjonarne I-go stopnia (EE-DI)

RokSemestrPrzedmiotProwadzącyKartaMateriały
12 Technologie informacyjne dr inż. Mariusz Gamracki PL, AN EE-DI_2
12 Teoria obwodów 1 prof.dr hab.inż. Yaroslav Marushchak PL, AN EE-DI_2
23 Teoria obwodów 2 dr hab. inż. Lesław Gołębiowski PL, AN EE-DI_3
23 Społeczeństwo informacyjne dr Krzysztof Prendecki PL, AN EE-DI_3
24 Teoria obwodów 3 dr hab. inż. Lesław Gołębiowski PL, AN EE-DI_4

Elektrotechnika - studia stacjonarne II-go stopnia (EE-DU)

RokSemestrPrzedmiotProwadzącyKartaMateriały
11 Wybrane zagadnienia teorii obwodów 1 dr hab. inż. Lesław Gołębiowski PL, AN EE-DU_1
11 Metody numeryczne w technice dr hab. inż. Lesław Gołębiowski PL, AN EE-DU_1
12 Wybrane zagadnienia teorii obwodów 2 dr hab. inż. Lesław Gołębiowski PL, AN EE-DU_2
13 Metody numeryczne w energoelektronice dr hab. inż. Lesław Gołębiowski PL, AN EE-DU_3

Elektrotechnika - studia niestacjonarne I-go stopnia (EE-ZI)

RokSemestrPrzedmiotProwadzącyKartaMateriały
12 Teoria obwodów 1 dr inż. Kazimiera Rzepka PL, AN EE-ZI_2
23 Technologie informacyjne dr inż. Mariusz Gamracki PL, AN EE-ZI_3
23 Teoria obwodów 2 dr inż. Kazimiera Rzepka PL, AN EE-ZI_3
24 Teoria obwodów 3 dr inż. Kazimiera Rzepka PL, AN EE-ZI_4
36 Społeczeństwo informacyjne dr Krzysztof Prendecki PL, AN EE-ZI_6

Elektrotechnika - studia niestacjonarne II-go stopnia (EE-ZU)

RokSemestrPrzedmiotProwadzącyKartaMateriały
11 Wybrane zagadnienia teorii obwodów 1 dr hab. inż. Lesław Gołębiowski PL, AN EE-ZU_1
12 Metody numeryczne w technice dr hab. inż. Lesław Gołębiowski PL, AN EE-ZU_2
12 Wybrane zagadnienia teorii obwodów 2 dr hab. inż. Lesław Gołębiowski PL, AN EE-ZU_2
13Metody numeryczne w energoelektronice dr hab. inż. Lesław Gołębiowski PL, AN EE-ZU_3
Powrót do góry strony

Energetyka

Energetyka - studia stacjonarne I-go stopnia (EN-DI)

RokSemestrPrzedmiotProwadzącyKartaMateriały
11Technologie informacyjne dr inż. Mariusz Gamracki PL, AN EN-DI_1
12Elektrotechnika prof.dr hab.inż. Yaroslav Marushchak PL, AN EN-DI_2
Powrót do góry strony

Informatyka

Informatyka - studia stacjonarne I-go stopnia (EF-DI)

RokSemestrPrzedmiotProwadzącyKartaMateriały
11Sygnały i systemy dr inż. Grzegorz Drałus PL, AN EF-DI_1
11Wstęp do programowania dr inż. Grzegorz Drałus PL, AN EF-DI_1
11Społeczeństwo informacyjne dr hab. inż. Damian Mazur PL, AN EF-DI_1
12Matematyka dyskretna 1 dr hab. Andrzej Włoch PL, AN EF-DI_2
12Metody numeryczne dr inż. Robert Ziemba PL, AN EF-DI_2
35Usługi sieciowe w przedsiębiorstwach dr inż. Witold Posiewała PL, AN EF-DIT_5
35Open Source w przedsiębiorstwach dr inż. Witold Posiewała PL, AN EF-DIT_5
35Systemy mobilne i satelitarne dr inż. Antoni Szczepański PL, AN EF-DIT_5
36Usługi sieciowe w biznesie dr inż. Witold Posiewała PL, AN EF-DIS_6
36Projektowanie systemów informacyjnych dr inż. Robert Ziemba PL, AN EF-DIT_6
36Utrzymanie i rozwój systemów informacyjnych dr hab. inż. Lesław Gołębiowski PL, AN EF-DIT_6
36Systemy sztucznej inteligencji dr inż. Grzegorz Drałus PL, AN EF-DIT_6
36Informatyka w medycynie dr inż. Damian Mazur PL, AN EF-DIT_6
47Projekt dr inż. Grzegorz Drałus PL, AN EF-DIT_7

Informatyka - studia stacjonarne II-go stopnia (EF-DU)

RokSemestrPrzedmiotProwadzącyKartaMateriały
11Matematyka dyskretna 2 dr hab. inż. Roman Dmytryszyn PL, AN EF-DU_1
11Społeczeństwo informacyjne 2 dr hab. inż. Damian Mazur PL, AN EF-DU_1
23Open Source w biznesie dr inż. Witold Posiewała PL, AN EF-DU_3
36Ochrona elektromagnetyczna sieci teleinformatycznych dr hab. inż. Grzegorz Masłowski PL, AN EF-DU_6

Informatyka - studia niestacjonarne I-go stopnia (EF-ZI)

RokSemestrPrzedmiotProwadzącyKartaMateriały
11Wstęp do programowania dr inż. Grzegorz Drałus PL, AN EF-ZI_1
11Społeczeństwo informacyjne dr hab. inż. Damian Mazur PL, AN EF-ZI_1
12Matematyka dyskretna 1 dr hab. inż. Roman Dmytrysznyn PL, AN EF-ZI_2
23Metody numeryczne dr hab. inż. Adam Brański PL, AN EF-ZI_3
36Usługi sieciowe w przedsiębiorstwach dr inż. Witold Posiewała PL, AN EF-ZI_6
47Systemy mobilne i satelitarne dr inż. Antoni Szczepański PL, AN EF-ZI_7
47Usługi sieciowe w biznesie dr inż. Witold Posiewała PL, AN EF-ZI_7
47Projektowanie systemów informacyjnych dr inż. Robert Ziemba PL, AN EF-ZI_7
47Utrzymanie i rozwój systemów informacyjnych dr hab. inż. Lesław Gołębiowski PL, AN EF-ZI_7
48Projekt dr inż. Grzegorz Drałus PL, AN EF-ZI_8

Informatyka - studia niestacjonarne II-go stopnia (EF-ZU)

RokSemestrPrzedmiotProwadzącyKartaMateriały
11Matematyka dyskretna 2 dr hab. inż. Roman Dmytryszyn PL, AN EF-ZU_1
11Społeczeństwo informacyjne 2 dr hab. inż. Damian Mazur PL, AN EF-ZU_1
Powrót do góry strony